แม่ฮ่องสอนเกมส์ จับฉลากกีฬาประเภททีมชาย-หญิงฟุตบอล ฟุตซอล

ประชุมอำนวยการ จับสลาก”แม่ฮ่องสอนเกมส์ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานการประชุมอำนวยการ พร้อมนายสุทน ปิ่นแก้ว ผอ. กกท. จังหวัดแม่ฮ่อนสอน โดยมีผู้แทนจังหวัด ทั้ง 15 จังหวัดร่วม จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน กีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 39”แม่ฮ่องสอนเกมส์” ระหว่างวันที่ 17-27 พ.ย.66 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6”สามหมอกเกมส์”ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.66 ณ พิชชาพรเฮ้าท์ จ.แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมผู้แทนจังหวัด และจับสลากสายการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมผู้แทนจังหวัด และจับสลากสายการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 6 “สามหมอกเกมส์ 2023”

เพื่อรับทราบข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬา ชี้แจงสัญลักษณ์การแข่งขัน จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กำหนดการแข่งขันกีฬาเยาว์ชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๓๙ “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023” กำหนดการประชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค ๕ ครั้งที่ ๓๙ “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023” ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และกำหนดการพิธีเปิด – ปิด รวมทั้งศูนย์ประสานงานการจัดการแข่งขัน โดยมีนายสงค์ศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด และผู้แทนทั้ง 15 จังหวัด นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้แทนฝ่ายเทคนิคการแข่งขันกีฬา ร่วมประชุมและจับสลากสายการแข่งขัน

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023” ระหว่างวันที่17-27 พฤศจิกายน 2566 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 6 “สามหมอกเกมส์ 2023” เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 -26 เมษายน 2567 ณ จังหวัดราชบุรี

โดยการจับสลากสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023” จำนวน 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1) กีฬาฟุตบอล ชาย 12 ทีม สาย A น่าน ลำพูน ลำปาง สาย B เชียงราย พะเยา กำแพงเพชร สาย C แพร่ พิษณุโลก สุโขทัย สาย D แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ มี 2 จังหวัดน่าน และ อุตรดิตถ์ ไม่ส่ง ฟุตบอล หญิง มี 5 ทีม พบกันหมด แพร่ เชียงราย ลำปาง พิจิตร เพชรบูรณ์

ฟุตซอล ทีมชาย มี 14 ทีม สาย A น่าน กำแพงเพชร พะเยา แพร่ สาย B ลำพูน แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก สาย C เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย สาย D เชียงราย ตาก ลำปาง ฟุตซอล ทีมหญิง 11 ทีม สาย A เชียงใหม่ ตาก เพชรบูรณ์ สาย B แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ เชียงราย น่าน สาย C กำแพงเพชร ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก

บาสเกตบอล ทีมชาย มี 12 ทีม แบ่ง 4 สาย สาย A เชียงใหม่ กำแพงเพชร แพร่ สาย B เชรบูรณ์ ลำปาง อุตรดิตถ์ สาย C เชียงราย พะเยา สุโขทัย สาย D ลำพูน ตาก แม่ฮ่องสอน บาสเกตบอล ทีมหญิง มี 6 ทีม แบ่ง 2 สาย อาทิ สาย A เชียงราย แม่ฮ่องสอน สุโขทัย สาย B ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่

วอลเลย์บอล ทีมชายมี 10 ทีม แบ่ง 2 สาย อาทิ สาย A แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ พะเยา แพร่ กำแพงเพชร สาย B เชียงราย พิษณุโลก ตาก พิจิตร เชียงใหม่ วอลเลย์บอลทีมหญิง มี 7 ทีม แบ่ง 2 สาย สายA แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เชียงราย สาย B เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น