ผอ.เอ็กซ์ นำทัพนักกีฬาอาวุโสเชียงใหม่ ไปชิงชัยเมืองโอ่งเกมส์

บิ๊กต่าย มนตรี หาญใจ…. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำนักกีฬาอาวุโสเชียงใหม่ ไปร่วม กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2567 มีจัดแข่งขันทั้งหมด 15 ชนิดกีฬา นักกีฬาจะทยอยเดินทางตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 ในวันที่ 19 เม.ย. นี้ นายกต่าย จะนำทีมนักกีฬาอาวุโสเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน เมืองโอ่งเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี

ในการไปแข่งขัน กีฬา อาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ก็แต่งตั้งให้ ผอ. เอ็กซ์ ก่อพงศ์ นำบุญจิตต์….ผอ. กกท. จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวน้านักกีฬาอาวุโสเชียงใหม่ จะเดินทางไป ราชบุรี ในวันที่ 18 เม.ย. นี้ .ในการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2567 โดยยกทีมงาน กกท. จังหวัดเชียงใหม่ ไปดูแลนักกีฬาอาวุโสเชียงใหม่ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2567 จำนวน 10 ชนิดกีฬา รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวน 219 คน แยกเป็นนักกีฬา 186 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม 33 คน ก็คงอยู่ยาวอีกแล้ว ในวันที่ 19 เม.ย. นี้ จะนำทีมร่วมพิธีเปิด เมืองโอ่งเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น