83429

เชียงใหม่ ปรับมาตรการเร่งด่วน ลดผลกระทบสุขภาพของ ปชช.จากปัญหาฝุ่น

เชียงใหม่ ปรับมาตรการเร่งด่วน ลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จากปัญหาฝุ่น PM 2.5 สั่งการทุกหน่วยงานของ สำนักงาน สสจ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมดูแล ป้องกัน ผลกระทบสุขภาพประชาชน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมตอบโต้สถาน การณ์ (PHEOC) กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทาง มาตรการการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน ณ ห้องประชุม IT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง ( COPD with AE ) เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2566-2567 พบผู้ป่วย (ข้อมูลตั้งแต่ 1 – […]

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

📣ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.นครนายก จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ. สุรินทร์ ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 7.3 – 58.2 มคก./ลบ.ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 13.1 […]

สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2567 สคพ.1(เชียงใหม่)

📢 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ‼️☁️ PM2.5 มีค่าระหว่าง 14.0 – 33.3 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ดีมาก ถึง ปานกลาง” 🌐ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. 📈☁️👉 คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ 🟢 “ดี”

(มีคลิป)สังเกตกันหรือไม่?? ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ใกล้เกินมาตรฐานแล้ว เช้านี้ดอยสุเทพเริ่มขมุกขมัว

สังเกตกันหรือไม่?? ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ใกล้เกินมาตรฐานแล้ว เช้านี้ดอยสุเทพเริ่มขมุกขมัว ขณะที่เชียงใหม่ตั้งเป้าฝุ่นพิษวิกฤตได้ไม่เกิน 49 วัน สภาพท้องฟ้าในตัวเมืองเชียงใหม่ เริ่มขมุกขมัวจากฝุ่นควัน โดยในเวลา 10.30 น.วันนี้ (24 ม.ค.67) ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 บริเวณแยกข่วงสิงห์ ต.ช้างเผือก ขยับขึ้นเป็น 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เหลืออีกเพียง 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเกินค่ามาตรฐาน และเมื่อมองมุมสูงจากจุดชมวิวดอยสุเทพ ก็จะเห็นว่าท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ เริ่มมีม่านหมอกควันปกคลุม โดยฤดูฝุ่นในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศใช้มาตรการประกาศการกำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยสามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงทางการเกษตร ได้ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ได้จัดทำในระดับอำเภอและตำบล ซึ่งต้องลงทะเบียนในระบบการจองจัดการเชื้อเพลิงใน แอปพลิเคชัน FireD หากได้รับการอนุญาตจะต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปพื้นที่อื่น นอกจากนี้ ยังออกประกาศเขตควบคุมการเผาพื้นที่นอกเขตบริหารจัดการเชื้อเพลิง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 30 เมษายน 2567 […]

สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2567

📢 สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ‼️☁️ PM 2.5 มีค่าระหว่าง 12.9 – 38.2 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” 🚨🚨 โดยพบพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”ดังนี้🟠 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน PM 2.5 = 38.2 มคก./ลบ.ม. 🌐 ค่ามาตรฐาน PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. 📈☁️👉 คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองภาพรวมภาคเหนือวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ 🟡 […]

วิกฤตฝุ่น PM2.5 ในเชียงใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความท้าทายต่อการจัดการ

วิกฤตฝุ่น PM2.5 ที่เชียงใหม่และภาคเหนือของไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานอย่างรุนแรง โดยสถิติจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในเชียงใหม่ชี้ให้เห็นถึงค่าเฉลี่ย PM2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2566 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในหลายปีที่ผ่านมา ‘เชียงใหม่’ ทะยานขึ้นติดอันดับต้นๆ เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลกอย่างต่อเนื่องทุกปี ล่าสุดในช่วงวันที่ 21 ก.พ.2566 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 25 – 89 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ วันเดียวกันนั้น ‘เชียงใหม่’ ยังติดอันดับเมืองมลพิษอันดับ 15 ของโลก จากเว็บไซต์ https://www.iqair.com/ รายงานคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษ พบว่า ช่วงเวลา 14.32 น. จ.เชียงใหม่ ติดอันดับที่ 15 ขณะที่ อันดับ 1 ได้แก่ ลาฮอร์, ปากีสถาน อันดับ 2 อักกรา, กานา และ อันดับ […]

อธิบดี คพ.ชูงานพีเอ็ม2.5

อธิบดี คพ.ชูงานพีเอ็ม2.5 กากของเสียและหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นงานท้าทายเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและประชาชน นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากการเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดี คพ. ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และนโยบาย พล ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญกับป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง และปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน มีงานสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการ ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีความยั่งยืน นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า งานสำคัญลำดับแรกที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งปีนี้มีกลไกการบริหารจัดการทั้งคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการอำนวยการ การจัดตั้งศูนย์สื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่ เร่งรัด กำกับดูแล ขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5.ปี 2567 ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ งานสำคัญอีกงานหนึ่งคือ การบริหารจัดการกากของเสียที่ต้องมีการผลักดันขับเคลื่อนตามนโยบายและแผนสำคัญต่าง ๆ เช่น แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 แผนการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ 1 รวมทั้งการพัฒนากฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (weee) […]

รายงานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพอากาศประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

📣 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก – ปานกลาง ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.1 – 19.2 มคก./ลบ.ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4.2 – 18.5 มคก./ลบ.ม.ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9.2 – 21.1 มคก./ลบ.ม.ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.3 – 13.8 มคก./ลบ.ม.ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.2 – 13.2 มคก./ลบ.ม.กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.2 – […]

1 2