เริ่ม 15 พ.ย.นี้ ใช้ตู้ฝากเงินสด ต้องใช้บัตรเครดิต-เดบิตยืนยัน

วันที่ 17 ต.ค.2565 นางบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงกรณีข่าวที่ธนาคารต่างๆ จะปรับขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ซึ่งต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิต ทุกครั้ง โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. เป็นต้นไปว่า เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

การยืนยันตัวตนของผู้ทำรายการฝากเงิน เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น โดยธนาคารให้มีการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง CDM ของแต่ละธนาคาร

สำหรับประชาชนที่ไม่มีบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิต จะไม่สามารถฝากเงินที่เครื่อง CDM ได้ แต่ยังคงสามารถฝากเงินโดยใช้บัตรประชาชน ผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากฝากที่สาขาธนาคารได้ ได้แก่ ตู้เติมเงิน เคาเตอร์ของร้านสะดวกซื้อ ไปรษณีย์ และตัวแทนรับฝากเงินอื่นของธนาคาร

ทั้งนี้ ธปท. จะเร่งให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการพัฒนาระบบ ให้สามารถรองรับการยืนยันตัวตนรูปแบบอื่น ๆ เช่น การใช้บัตรประชาชน หรือการยืนยันตัวตนในลักษณะ cardless เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเร็วต่อไป

โดยลูกค้าต้องเสียบบัตร Debit หรือ Credit และใส่ PIN ของผู้ฝากก่อนการฝากเงินสดที่เครื่องอัตโนมัติของทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

สำหรับการใช้บัตรเดบิตและเครดิตในการฝากเงินนั้น จะสามารถใช้กับธนาคารได้ดังต่อไปนี้ 

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารออมสิน
11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

โดยผู้ฝากจะไม่เสียค่าบริการยืนยันตัวตน ส่วนค่าธรรมเนียมในการฝากเงินไปยังบัญชีปลายทางต่างธนาคารขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร

กรณีลูกค้าไม่มีบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต จะไม่สามารถทำธุรกรรมได้ หากลูกค้าไปฝากผ่านตัวแทนธนาคาร หรือ Banking agent ลูกค้าจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดง ตน และจะมีค่าธรรมเนียมตามปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น