ปภ.แนะวิธีรับมืออันตรายในช่วงเกิดอุทกภัย


ระยะนี้หลายพื้นที่ของภาคใต้มีฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งการดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์อุกทภัยมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย ดังนี้
กรณีอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้

 • ขนย้ายสิ่งของพื้นที่สูง ให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง
 • อพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายพาหนะ ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
 • ปิดสวิตช์ไฟและสับคัทเอาท์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด
 • ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกชื้นหรืออยู่บริเวณพื้นที่ชื้นแฉะ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูด
  กรณีต้องอพยพออกจากพื้นที่
 • อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย ไม่เป็นเส้นทางไหลของน้ำหรือแนวดินถล่ม
 • ไม่เดินข้ามลำน้ำที่มีระดับน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพราะอาจถูกน้ำพัด ทำให้จมน้ำเสียชีวิต
 • ห้ามขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง เพราะความแรงของกระแสน้ำอาจพัดรถจมน้ำ
  ข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางผ่านเส้นทางน้ำท่วม
 • ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง เพื่อป้องกันการพลัดตกท่อระบายน้ำ
 • สวมใส่รองเท้าบูท เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษและของมีคม
 • หาวัสดุที่ลอยน้ำได้ยึดเกาะ อาทิ แกลลอน ยางในรถยนต์ จะช่วยป้องกันการจมน้ำ
 • ไม่เดินลุยน้ำในช่วงกลางคืน เพราะเสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำ
 • กรณีต้องเดินทางช่วงกลางคืน ให้ใช้ไม้สำรวจเส้นทาง และใช้ไฟฉายส่องนำทาง
  ข้อควรระวังเพื่อป้องกันภัยในช่วงน้ำท่วม
 • ไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดหรือเป็นตะคริว ทำให้จมน้ำเสียชีวิต
 • ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่อาจหนีน้ำเข้ามาอาศัยในบ้าน โดยเฉพาะบริเวณใต้ตู้ รองเท้า ผ้าเช็ดเท้า
 • ไม่เข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้าและสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น