สคร.1 เชียงใหม่ แนะ เยาวชนยุคใหม่ใช้ถุงยางอนามัย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ แนะเยาวชนยุคใหม่ใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ “ให้รักปลอดภัย ใช้ได้กับทุกคน พกไปได้ทุกที่” ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี ในกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลอัตราการใช้ถุงยางอนามัยที่ยังคงต่ำ กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง ยังมีอัตราที่ต่ำมาก โดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัยกับแฟนและคนรัก ต้องย้ำให้มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ กับทุกคน ทุกช่องทาง เพื่อให้มีรักที่ปลอดภัย

แพทย์หญิงเสาวนีย์ กล่าวต่อว่า สคร.1 เชียงใหม่ขอเชิญ สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการด้านการป้องกัน การตรวจ และการดูแลรักษาอย่างครอบคลุม จึงชวนทุกคน โดยเฉพาะเยาวชน ใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ “ให้รักปลอดภัย ใช้ได้กับทุกคน พกไปได้ทุกที่” โดยสามารถรับถุงยางอนามัยได้ฟรีที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ และชวนตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ หรือสามารถปรึกษาตรวจคัดกรองและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาการรับยาป้องกัน HIV (PrEP) ได้ที่คลินิกพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดบริการวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 053-276-364,053-206-484 ต่อ 107,113

ร่วมแสดงความคิดเห็น