ปภ. แนะวิธีเล่นน้ำสงกรานต์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำสงกรานต์ ผู้ขับรถเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ ให้ลดความเร็วเมื่อผ่านเส้นทางที่มีการเล่นน้ำ ไม่เร่งหรือหยุดรถกะทันหัน ไม่บรรทุกคนหรือถังน้ำจนเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนด หลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนขอบท้ายรถกระบะอย่างเด็ดขาด ไม่ขี่รถจักรยานยนต์รวมกลุ่มกันเล่นน้ำเพราะเสี่ยงรถเสียหลักลื่นล้มได้ อีกทั้งไม่เล่นน้ำในลักษณะเสี่ยงอันตราย อาทิ สาดน้ำใส่รถจักรยานยนต์ เล่นน้ำบนถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการเล่นน้ำสงกรานต์

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การเล่นน้ำสงกรานต์โดยไม่คำนึงความปลอดภัย โดยเฉพาะการขับรถกระบะบรรทุกถังน้ำหรือขับขี่รถจักรยานยนต์เล่นน้ำตามท้องถนน

การรวมกลุ่มเล่นน้ำบนถนนเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเล่นน้ำสงกรานต์ ดังนี้ ผู้ที่ขับรถผ่านเส้นทางที่มีการเล่นน้ำ ซึ่งมีคนจำนวนมากและมีการจราจรหนาแน่น ควรขับรถให้ช้าที่สุด รวมถึงระมัดระวังลุ่มคนที่เล่นน้ำริมทางและรถจักรยานยนต์ที่อาจเสียหลักลื่นล้มจากการถูกน้ำสาด จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน หากขับรถกระบะบรรทุกน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ ไม่เร่งความเร็วรถหรือหยุดรถกะทันหัน เพราะอาจทำให้ผู้โดยสารด้านหลังพลัดตกจากรถได้ พร้อมหมั่นสังเกตผู้โดยสารที่เล่นน้ำท้ายกระบะ โดยตรวจสอบผู้โดยสารทุกคนให้ขึ้นหรือลงรถให้เรียบร้อยก่อนออกรถ เพื่อป้องกันการพลัดตกจากรถ รวมถึงไม่บรรทุกผู้โดยสารและถังน้ำเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนด เพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวและประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำได้ สำหรับผู้เล่นน้ำท้ายกระบะ ไม่ควรนั่งหรือยืนบริเวณขอบหรือท้ายกระบะ โดยเฉพาะขณะที่รถกำลังวิ่ง เพราะหากรถออกตัวหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ทำให้พลัดตกจากรถและอาจได้รับอันตรายจากรถที่ขับตามมา ไม่วิ่งขึ้นลงจากรถที่กำลังออกตัวเพื่อความปลอดภัยต้องจับรถให้แน่น ตลอดจนไม่รวมกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์เล่นน้ำเพราะสภาพถนนเปียกลื่น การถูกสาดน้ำอาจทำให้รถไถลเสียหลักล้มได้ นอกจากนี้ ไม่เล่นสงกรานต์ด้วยความคึกคะนองและเสี่ยงอันตราย เช่น การเล่นน้ำบนถนน การใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ไม่นำน้ำที่ใส่น้ำแข็งผสมแป้งมาใช้เล่นน้ำสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้ การเล่นน้ำสงกรานต์ ตามประเพณีวิถีไทย ทั้งการสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ นับเป็นการสืบสานประเพณีและส่งเสริมให้เทศกาลสงกรานต์มีความปลอดภัยอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น