เที่ยวสงกรานต์ ส้วมสะอาด แสนสบายใจ

เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นช่วงเทศกาลใหญ่และสำคัญต่อการท่องเที่ยวมากเรื่องหนึ่ง ไม่ใช่แค่กับคนไทย ยังมีคนต่างชาติมากมายเดินทางมาเที่ยวเฉพาะช่วงนี้อีกด้วย

กรมอนามัย จึงขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการสถานประกอบการต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวล้างทำความสะอาดส้วมให้ถูกสุขลักษณะ เตรียมรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากในช่วงสงกรานต์

และจุดที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อโรคในส้วมสาธารณะพบมากที่สุด คือ ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ รองลงมาคือ ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม กลอนประตูหรือลูกบิด และที่กดน้ำของโถส้วม

ขอให้ประชาชนที่ใช้บริการส้วมสาธารณะปฏิบัติตนเองในการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดย ห้ามเหยียบบนฝารองนั่งชักโครก ไม่ทิ้งขยะหรือวัสดุใด ๆ ลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม และล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อโรค

ด้วยรักและห่วงใย อยากให้คนไทยสุขภาพดี และเที่ยวอย่างความสุขในช่วงเทศกาล จาก กรมอนามัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น