(มีคลิป) สภ.ช้างเผือก เปิดเชิงรุก “สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ” เมืองอัจฉริยะลดปัญหาอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดการประชุมโครงการ สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภ.ช้างเผือก โดยมี พ.ต.ท.สุพจน์ ฉลาด รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.วีรภัทร คำลาพิช สวป., พ.ต.ต.ปิยะพงษ์​ ชัยนำ สว.ธร.ฯ คณะกต.ตร. สภ.ช้างเผือก, อปท.ท้องถิ่น, หน่วยงานในพื้นที่ ภาครัฐ -​ ภาคเอกชน ร่วมไปถึงผู้​นำชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมผลักดันขับเคลื่อนโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้ ได้เริ่มโครงการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 30 ก.ย. 65 โดยจะมีการประเมินติดตามผลทุกๆ เดือน เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย การพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรม โดยใช้นวัต กรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดเหตุ สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ ตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ และดูแลนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลไฮซีซั่น การท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่” ​โครง การสมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 1 / 64 ตามนโยบายของรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่าประเทศไทย” มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภ.ช้างเผือก จึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นระบบ Thailand 4.0 ทำงานของภาครัฐ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคอื่นๆ เพื่อยกระดับการทำงาน และพัฒนาไปสู่ความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชน

ซึ่งนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เน้นย้ำในการป้องกันอาชญากรรม ที่ควรจะดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ช้างเผือก โครงการ​ “Smart Safety Zone 4.0” เป็นการทำงานในการวิเคราะห์​จุดเสี่ยงในพื้นที่ร่วมกัน, การปรับ ปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันอาชกรรม, การจัดทำแผน การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกในรูปแบบใหม่ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโน โลยีต่างๆทั้งที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ สภช้างเผือกได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวจึงได้กำหนดพื้นที่ Safat zone ขึ้นโดยในพื้นที่ประกอบไปด้วย 3 โซนสำคัญ Economic (เศรษฐกิจ), Risk Zone (มีความเสี่ยงสูง)​และ Landmark Zone (สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ)​ โดยได้นำโครงการดังกล่าว ไปเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และทางเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมได้จัดทำ MOU บันทึกความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


โดยทางคณะทำงานร่วม สภ.ช้างเผือก ได้กำหนดกรอบพื้นที่ดำเนินการ Safety Zone ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1.72 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช้างเผือก ตำบลป่าตัน ตำบลศรีภูมิ ประกอบไปด้วย 6 ชุมชนได้แก่ชุมชนเชียงยืน, ชุมชนป่าเป้า, ชุมชนอุ่นอารีย์, ชุมชนวัดกู่เต้า, ชุมชนศรีมงคล, ชุมชนหลิ่งกอก และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีตัวแทนชุมชน ,ตัวแทนนักธุรกิจ, ตัวแทนส่วนราชการ,ตัวแทนผู้สื่อข่าว และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นพร้อมร่วมกันจัดทำแผนป้องกันภัยอาชญากรรมในพื้นที่ในวันนี้

พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก กล่าวเสริมว่า ในส่วนของ สภ.ช้างเผือก ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจแทนตู้แดงแบบเก่าผ่านระบบ Police 4.0 โดยได้กำหนดจุดตรวจแบบใหม่และได้จัดทำแผนป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยการให้ตำรวจทุกสายงานรวมถึงอาสาตำรวจออกตรวจพื้นที่ ผ่านระบบ Police 4.0 ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มักเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยง อาทิเช่นธนาคาร ร้านทอง ห้างสรรพสินค้าจุดเสี่ยงต่างๆเป็นต้น, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ. ช้างเผือกได้ดำเนินการประสานผู้นำชุมชนออกสำรวจพื้นที่ ขีดสีตีเส้นพื้นที่ไหล่ทางในเขต Safety Zone โดยร่วมมือกับทางเทศบาลและจิตอาสาต่างๆ การสำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV เฉพาะในเขตพื้นที่ Changpuak Smart Safety Zone 4.0

ติดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 60 จุดและทางเทศบาลนครเชียงใหม่กำลังดำเนินการสำรวจติดตั้งเพิ่มเติม ผมจะตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายภาคประชาชน Application Police I Lert, you, Police 4.0, แจ้งเอกสารหายออนไลน์ และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ โดยทาง สภช้างเผือก ขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการจัดทำห้อง ccoc เพื่อเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเชื่อมกล้อง CCTV ทั้งของส่วนราชการและเอกชนมารวมไว้นะที่เดียว โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกันว่าควรจัดตั้งศูนย์ CCTV ที่ตู้ยามช้างเผือกถนนสนามกีฬาตรงข้ามขนส่งช้างเผือก รวมถึงได้มีการจัดทำโครงการสายตรวจชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับอาสาประชาชนออกตรวจพื้นที่ Changpuak Smart Safety Zone 4.0 ริเริ่มการจัดทำโครงการสายตรวจอากาศยานไร้คนขับ (Drone), การติดตั้งตู้ SOS พร้อมกับขอความร่วมมือภาคีเครือข่าย ร่วมกันออกสำรวจแบบสอบถาม Changpuak Smart Safety Zone 4.0 รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆให้มากที่สุด ผมรับฟังความคิดเห็นว่าควรทำอย่างไรในพื้นที่ Changpuak Smart Safety Zone 4.0 ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น