อบต.บ้านกาศ ร่วมแก้ไขปัญหากับชาวบ้าน หมู่ 7 เรื่องน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นายมานะ กาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ 7 เรื่อง น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ หมู่ 7 และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว ร่วมประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เพื่อหาวิธีและแนวทาง

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงและยั่งยืนโดยการขุดบ่อพักน้ำไว้ในบ้านไม่ปล่อยน้ำเสียลงลำเหมืองกาดอย่างที่เคยทำมาจนทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียมาโดยตลอด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น