(มีคลิป) อบจ.แพร่ ศึกษาดูงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมฯ เชียงราย

เครือข่ายคุ้มเจ้าหลวง อบจ.แพร่ ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ จ.เชียงราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ได้มอบหมายให้ น.ส.ปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้แทน นำคณะวิทยากร และสมาชิกเครือข่ายคุ้มเจ้าหลวง จำนวน 45 คน เดินทางไปศึกษาดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ จ.เชียงราย ประกอบด้วย นางลักษณวรรณ ศรีจันทรากูล ประธานชมรมดนตรีคุ้มเจ้าหลวง น.ส.วรพร บำบัด รองประธานคณะทำงานหนังสือชำระประวัติศาสตร์เมืองแพร่ และนายประเสริฐ มหามิตร ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาด้านตุง

ออกเดินทางด้วยรถบัสของ อบจ.แพร่ สู่ จ.เชียงราย เพื่อศึกษาดูงานด้านศิลปะ จุดแรก คือ ขัวศิลปะ ที่ ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง โดยมี อ.สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องรูปภาพของแต่ละศิลปิน จากนั้นได้เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านสันกอง ต.บ้านไร่ อ.แม่จัน เป็นงานฝีมือเย็บปักผ้าด้วยมือ ลายชนเผ่าอาข่า “ล้านปัน” มีนางนิธี สุธรรมรักษ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้บ้านสันกอง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานปักผ้าด้วยมือ

และวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ เครือข่ายคุ้มเจ้าหลวง ได้ไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทอ ล้านนาเชียงแสน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน มีนางอำพร ธรรมวงค์ ที่ปรึกษากลุ่มพิพิธภัณฑ์ทอผ้าล้านนาเชียงแสน ได้นำเครือข่ายเข้าเยี่ยมชมการทอผ้าด้วยกี่กระตุก จากนั้น น.ส.ปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มอบของที่ระลึกจาก อบจ.แพร่ ให้กับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ของ จ.เชียงราย

กับการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ จ.เชียงราย ในครั้งนี้ ทำให้สมาชิกเครือข่ายคุ้มเจ้าหลวงได้ความรู้ใหม่ๆ และพร้อมที่จะนำมาปรับปรุงและสานต่อในโอกาสต่อไป และก่อนเดินทางกลับ ทางคณะได้ไปกราบไหว้ขอพรที่วัดร่องเสือเต้นเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น