โครงการอาสาสมัครเยาวชน ร่วมทำงานพัฒนาชุมชน

โครงการผู้นำชุมชนเยาวชนที่ระดมอาสาสมัครรุ่นเยาว์ ให้ทำงานร่วมกับชุมชน

The ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) เป็นโครงการผู้นำชุมชนเยาวชนที่ระดมอาสาสมัครรุ่นเยาว์ ให้ทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆ ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือกับ ความท้าทายทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน ไปพร้อมๆ กับการสร้างสำนึกในอัตลักษณ์อาเซียน

สำหรับ ปี 2565 โครงการ AYVP เน้นประเด็นหลัก คือ “การพัฒนาชุมชนและการขจัดความยากจน” ผ่านการสร้างการเรียนรู้ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีเจ้าภาพหลักคือ มหาวิทยาลัยเคบังซาอันมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia – The National University of Malaysia (UKM) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University: CMU) ซึ่งจะได้มีการลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างเจ้าภาพ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ โครงการ U2T กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Association for University Social Engagement Thailand (EnT) เข้าร่วมเป็นองกรค์ร่วมจัด (Co-host) จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ และ ผู้สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดออนไลน์ ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป พร้อมฟังการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน รับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของบัณฑิตจบใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ U2T พร้อมทั้ง ตัวแทนเยาวชน และ Young smart farmer จากประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น