ทต.ป่าแดด ร่วมกิจกรรม ”วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.รุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด มอบหมายให้ นายสิงห์วัน ไชยวงศ์ และนายสมาน แก้วประดิษฐ สองรองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยมี นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฯ
กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดขบวนรณรงค์จาก อปท.อำเภอเมืองเชียงใหม่ อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก การป้องกันยาเสพติด และร่วมประกาศปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด รวมถึงการจัดทำบอร์ดนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น