สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566

สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

PM2.5 มีค่าระหว่าง 17-39 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ดีมาก ถึง ปานกลาง”
(ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 18 จุด (เชียงราย 11 จุด เชียงใหม่ 6 จุด แม่ฮ่องสอน 1 จุด และลำพูน 0 จุด)

คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ “ปานกลาง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น