เชิญร่วมถวายหนังสือพระไตรปิฎก (ฉบับภาษาไทย) 9 วัด

วัดสุชน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมถวายหนังสือพระไตรปิฎก (ฉบับภาษาไทย) จำนวน 9 วัด น้อมถวายในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 (วันวิสาขบูชา)

“เพื่อมอบให้แก่วัดและสำนักเรียน สำหรับให้พระภิกษุสามเณรและผู้สนใจ ใฝ่รู้ได้ศึกษาหาความรู้สืบต่อไป”

ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 525-246372-9
ชื่อบัญชี วัดสุชน

สำหรับท่านที่ประสงค์จะลดหย่อนภาษี ให้ท่านสแกน QR Code ที่อยู่ในรูปดังกล่าวแทนการโอนเงินผ่านเลขบัญชี เพื่อใช้หลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้เลย

ร่วมแสดงความคิดเห็น