สวจ.แพร่ ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ

สวจ.แพร่ ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานวิถีวัฒนธรรม สู่คุณธรรมที่สัมผัสได้”

เมื่อวันที่ 39 พฤษภาคม 2566นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือ ปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานวิถีวัฒนธรรม สู่คุณธรรมที่สัมผัสได้” ณ หอประชุมวัชร นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร จัดโดย ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชรและองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ

ทั้งนี้ นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ปัจจัยและแนวทางสู่ความสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ” ดำเนินรายการโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น