แอ่วเหนือผ่อเวียง เล่าเรื่อง”เส้นทางท่องเที่ยว ยุคก่อนประวัติศาสตร์”

การศึกษาดูงาน (Fam Trip) กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนาประจำปี 2566 “เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยว ยุคก่อนประวัติศาสตร์”(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน )ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่7-8 กรกฏาคม 2566โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนาประจำปี 2566 “เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยว ยุคก่อนประวัติศาสตร์”เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความยั่งยืน เพื่อสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กระจายรายได้ของกลุ่มจังหวัด และเพื่อเป็นการขยายตลาดการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำหรับเส้นทางท่องเที่ยว ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เริ่มต้นเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ฟังเรื่องเล่าก่อนยุคประวัติศาสตร์ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนจาก ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ นักประวัติศาสตร์ศิลปะและนักเขียน จากนั้นเดินทางไปบ้านจ่าโบ่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านในสายหมอกแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนด้วยการพักโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวลาหู่ จุดชมวิว ต่างๆ

อีกทั้งศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ถ้ำน้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ. ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน แหล่งโบราณคดีสำคัญและเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand โดยมี ศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช นักโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ผู้ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น ‘นักสืบแห่งกาลเวลา’บรรยายสรุป ให้ความรู้เกี่ยวกับการค้นพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนล้านนา ร่องรอยคนโบราณที่เพิงผาถ้ำลอด
จากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีถ้ำลอดพบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่ปะปนกันถึง 4 โครง ฯลฯ เขาถ้ำลอด ถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านกลางถ้ำ ซึ่งจะต้องนั่งแพเข้าไปชม จากการพบเครื่องมือเครื่องใช้โบราณในถ้ำ สันนิษฐานได้ว่าถ้ำมีอายุประมาณ 2,000 ปีแล้ว

ภายในถ้ำมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่มาก มีถ้ำที่น่าสนใจหลายจุด อาทิ ถ้ำเสาหินหลวง เป็นถ้ำที่มีขนาดกว้างและมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ถ้ำตุ๊กตาที่เรียกกันตามลักษณะรูปร่างคล้ายตุ๊กตาของหินงอกที่เป็นปุ่มเล็ก ๆ เรียงรายอยู่มากมาย อีกด้านหนึ่งของผนังถ้ำยังปรากฏภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และถ้ำสุดท้ายที่อยู่ด้านทางออกคือ ถ้ำผีแมน ที่นอกจากมีหินงอกหินย้อยสวยงามแล้ว

ยังมีโลงผีแมนมีลักษณะเป็นท่อนไม้ที่ถูกขุดตรงส่วนกลางออกจนเป็นร่องคล้ายเรือ หรือรางไม้ มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ โดยโลงขนาดใหญ่จะถูกวางอยู่บนคานโดยใช้เสา 4-6 ต้น ตั้งกับพื้นถ้ำ และเสาแต่ละคู่เจาะเป็นช่องเพื่อสอดใส่คานไว้วางพาดโลงผีแมน ทั้งนี้ได้มีการค้นพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนล้านนาเพิ่มขึ้นมาอีกหลายแหล่ง ซึ่งแหล่งโบราณคดีที่ค้นพบใหม่เหล่านี้ สามารถพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น