ม.แม่โจ้ นับถอยหลัง “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ”

ม.แม่โจ้ นับถอยหลัง “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” งานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปี 16-24 ธค.66 นี้ ห้ามพลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแขกรับเชิญร่วมสนทนาในรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่. เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

“งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” งานยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกท่านรอคอย จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม อีกทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะมีวาระครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้ง การอบรม สัมมนา เสวนาทางวิชาการ นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ แปลงสาธิตและฐานเรียนรู้ทางการเกษตร การแสดงและการประกวดพืช สัตว์ ประมง กิจกรรมศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น ชม 9 ผลงานไฮไลต์สร้างคุณค่าเกษตรไทย การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงกิจกรรมภาคบันเทิงทุกค่ำคืน

อย่าลืม.. วันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น