เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี

ม.แม่โจ้ เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี พร้อมทีมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ให้การต้อนรับ พอ.อ.ต.วินัย พุ่มไพจิตร รอป.904/905 และคณะ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสลงพื้นที่ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร : อาหาร : สุขภาพ เดือนธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น