อันตรายจาก “โรคฉี่หนู”

🐁 เล็กแต่ร้าย อันตรายจาก “โรคฉี่หนู” | Suandok Channel

วิทยากรโดย
อ.พญ.กวิสรา กระแสเวส
อาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

📍ติดตามผ่าน
Facebook: https://cmu.to/l5MAM
Youtube: https://cmu.to/0aeZh

#อันตรายจาก “โรคฉี่หนู” #ฉี่หนู
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

ร่วมแสดงความคิดเห็น