ทบ.เมืองน่าน มอบรถบรรทุกขยะมูลฝอยให้กับ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน

เทศบาลเมืองน่านมอบรถบรรทุกขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานใช้ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ส่งมอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 80-5523 น่าน ให้กับเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน รับมอบโดย นายช่วย นิลคง นายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ทั้งนี้ เพื่อนำรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น