กองทุนหลักประกันสุขภาพ​ ทต.แม่ริมเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง

นางอำไพพรรณ​ ทับทอง​ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม​ นำผู้บริหาร​ สมาชิกสภา​ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ริม​ ร่วมกับฝ่ายปกครองหมู่บ้าน​หมู่1 อสม.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมผู้สูงอายุ​ผู้ป่วยติดเตียง​ เพื่อติดตามความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน​ สร้างขวัญกำลังใจให้กับญาติและผู้ดูแล​ ในการลงพื้นที่ได้ไปพบปะทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ริมพร้อมนำแพสเพิส​มามอบให้ตามโครงการหลักประกันสุขภาพ​ สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่​สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้​ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค​ที่ทางนายกเทศมนตรีฯนำมาสมทบส่วนตัวอีกจำนวนหนึ่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น