(มีคลิป)วิกฤตหนัก!! พบจุดความร้อนล้อมภาคเหนือ แดงเถือกเต็มแผนที่

เช้านี้ 06.00 น. วันที่ 7 มี.ค. 67 เชียงใหม่ขึ้นอันดับ 2 เมืองอากาศยอดแย่จากมลพิษฝุ่นควัน PM2.5 ช่วงสาย 09.00 น. ขยับลงมาเหลืออันดับ 3 อากาศยอดแย่ระดับโลก ขณะเดียวกันหลายหน่วยงานช่วยกันแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อยู่ในอาคาร เปิดเครื่องฟอก สวมหน้ากาก PM2.5 ลดความเสี่ยง ส่วนสถานการณ์ไฟป่าทวีความรุนแรงแผนที่จุดความร้อนเช้านี้ พบจุดความร้อนแดงเถือกทั่วภาคเหนือ และประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและลาว สถานการณ์หมอกควันของภาคเหนือ เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช้านี้พบว่าค่าฝุ่น PM2.5 ของภาคเหนืออยู่ในระดับสีแดงเกือบทุกจังหวัดแล้ว โดยข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมมลพิษ

โดยรายงานเมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 7 มี.ค. 67 พบว่า ที่ท่าอากาศยานปาย ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน สูงที่สุดของภาคเหนือ ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 197.8 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 323 AQI รองลงมาเป็นที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 176.2 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 302 AQI

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าทุกสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเช้านี้ ตัวเมืองเชียงใหม่พุ่งสูงที่สุดในรอบปีแล้ว โดยที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 103.9 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 229 AQI ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 86 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 212 AQI ที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ บนดอยสุเทพ ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 84.6 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 210 AQI และสูงที่สุดของเชียงใหม่ อยู่ที่ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว ค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้ 127.5 มคก./ลบ.ม.ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 253 AQI

เช้านี้บรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามถนนสายหลักที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่ามีหมอกควันสีขาวปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ ดอยสุเทพที่เคยมองเห็นจากหลายจุดในตัวเมือง พบว่าถูกหมอกควันสีขาวหนาทึบบดบังจนไม่เห็นแม้แต่เงาลางๆ อย่างที่ผ่านมา ประชาชนเองก็ต้องหาหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM2.5 มาสวมใส่ขณะที่ต้องออกมาขับขี่ยานพาหนะ และเมื่ออยู่นอกอาคาร หลายคนเริ่มมีอาการแสบตาแสบคอ แสบจมูก อาการโรคภูมิแพ้อากาศเริ่มกลับมา

และเช้านี้ เว็บไซต์ https://www.iqair.com/ ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศ และมีการจัดอันดับหัวเมืองทั่วโลกที่มีมลพิษทางอากาศสูง รายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้า 06.00 น. ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 ของโลก พอช่วงเวาลา 09.00 น. ลดอันดับ อยู่ที่อันดับ 3 ของโลก ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 179 AQI ค่า PM2.5 วัดได้ 109.8 มคก./ลบ.ม. ส่วนอันดับ 1 ของโลกเป็นของ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้ 180 AQI

จากสถานการณ์ฝุ่นควันที่รุนแรงขึ้น ทำให้หลายหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสถานการณ์หมอกควันที่วิกฤตหนักในตอนนี้แล้ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ อย่างของทางหลวงก็จะขึ้นป้ายจอตามเส้นทาง เพื่อแจ้งเตือนอัพเดทค่าฝุ่น PM2.5 และแจ้งเตือนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ เมื่อต้องออกมาทำกิจกรรมนอกอาคาร เช่นเดียวกับสถานที่ราชการอย่างที่หน้า อบจ.ก็แจ้งเตือนวิกฤตหมอกควัน และ PM2.5 ให้ประชาชนที่ผ่านไปมาได้ทราบ

ทั้งนี้ได้ขอให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังสุขภาพ โดยงดกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากจำเป็นควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2. ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็ก และคนชรา หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ และควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาทุกชนิด งดใช้รถยนต์ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน เพื่อลดการเกิดฝุ่นควันสะสมในอากาศ อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าเช้านี้พบว่า จากแผนที่จุดความร้อน (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/) พบว่าทั่วภาคเหนือพบว่าเป็นสีแดงกระจายทั่วพื้นที่ แต่ที่น่าห่วงคือจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้าน ที่ล้อมภาคเหนือของไทยอยู่ทั้งในส่วนของเมียนมา และลาว มีจุดความร้อนหนาแน่นจนเป็นสีแดงเถือกเต็มพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้หมอกควันลอยเข้ามาสมทบกับปัญหาหมอกควัน จากไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเอง สำหรับจังหวัดเชียงใหม่เช้านี้ พบจุดความร้อนพุ่งสูงถึง 227 จุด โดยที่อำเภอเชียงดาวที่พบว่าสถานการณ์หมอกควันวิกฤตหนักที่สุดของเชียงใหม่ มีมากถึง 54 จุด รองลงมาเป็นอำเภอสันทราย 29 จุด / แม่แตง 29 จุด /ฮอด 21 จุด /แม่วาง 19 จุด /แม่แจ่ม 14 จุด / สะเมิง 13 จุด / อมก๋อย 10 จุด และกระจายไปตามอำเภอต่างๆ อีก 8 อำเภอด้วยกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น