สนง.ควบคุมมลพิษฯ เชียงใหม่ ประกาศค่าฝุ่นเชียงใหม่เกินมาตรฐาน!

ประกาศ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)
เรื่อง คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานบริเวณภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
ฉบับที่ 2 (2/2567)

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน สถานการณ์คุณภาพอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM23) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยพบปริมาณฝุ่น PM25 ณ เวลา 09.00 น. มีค่าระหว่าง 43.1 – 199.0 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ” จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35-4 1 องศาเซลเชียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม/ชม. แนวโน้มการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงดี ประกอบกับสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดตลอดช่วง ส่งผลให้การระบายฝุ่นละอองเป็นไปได้อย่างจำกัด และเกิดการสะสม

จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังสุขภาพ โดยงดกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็ก และคนชรา หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ และควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาทุกชนิด งดใช้รถยนต์ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน เพื่อลดการเกิดฝุ่นควันสะสมในอากาศ อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ที่เฟสบุ๊ค “อากาศบ้านเฮา” หรือเว็บไซต์ “air4thai.pcd.go.th” หรือแอwพลิเคชั่น “Air4thai

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)
กรมควบคุมมลพิษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น