เชียงใหม่ไฟป่าหนักขึ้นเช้าและบ่ายกว่า 300 จุด

เชียงใหม่ไฟป่าหนักขึ้นเช้าและบ่ายกว่า 300 จุด พบมากที่สุดอ.อมก๋อย 42 จุด

เมื่อช่วงรอบบ่าย 28 มี.ค.2567 จังหวัดเชียงใหม่ เจอกับสภาพอากาศร้อนจัด 37 -39 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดจุดความร้อน จากไฟป่าเพิ่มขึ้นเกือบ 200 จุด เช้าและบ่าย รวม 300 กว่าจุด แม้ว่าในช่วงบ่ายวันนี้อากาศยกตัวมีลมพัดต่อเนื่องช่วยเบาบางฝุ่นพิษ PM 2.5 กลับไม่ได้ลดลงเท่าที่ควร

ศูนย์อำนวยป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2567 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 132 จุด และล่าสุด รอบบ่ายจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 180 จุด รวมจำนวน 312 จุด พบในพื้นที่อำเภออมก๋อย 42 จุด ,แม่แจ่ม 28 จุด ,ฮอด 27 จุด ,เชียงดาว 27 จุด ,พร้าว 16 จุด ,สะเมิง 14 จุด ,ไชยปราการ 8 จุด ,ดอยเต่า 5 จุด ,ฝาง 5 จุด ,หางดง 3 จุด ,สันทราย 2 จุด ,แม่ออน 2 จุดและกัลยาณิวัฒนา 1 จุด

ส่วนจากเว็บไซด์ cmuccdc.org ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามจุดของตำบลต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ อัพเดทข้อมูลเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15:00 น. จำนวน 107 จุด พบมีค่าฝุนละอองขนาดเล็กเกินจากค่ามาตรฐาน PM2.5 จำนวน 66 จุด มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 18 จุด

ส่วนพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มากที่สุด 5 อันดับของจังหวัดเชียงใหม่ 1.รพ.สต.บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,2.รพ.สต.บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ มีค่า 137 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,3.อาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง(2) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีค่า 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,4.รพ.พร้าว ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีค่า 133 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ5.สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ซึ่งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลดลงมากกว่าช่วงเช้าที่อากาศปิด มีอากาศหนาวเย็น ฝุ่นควันถูกกด เข้าช่วงบ่ายอากาศยกตัวมีลมพัดเข้ามาต่อเนื่องช่วยให้ค่าฝุ่นPM2.5 ลดลงดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น