ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ

อำเภอแม่สะเรียง เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันอันตราย วันที่ 11-17เมยายน โดยมีค่าเฉลี่ย 3ปีย้อนหลังไม่มีผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์


วันนี้ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 อำเภอแม่สะเรียง โดยมี พ.ต.อ.รัฐวิชญ์ วศินพงศ์ธนัช ผกก.สภ.แม่สะเรียง พ.ท. วรุตม์ วีรลักษณ์อนันต์ รองผู้การทหารพรานที่ 36 หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ จุดตรวจหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอแม่สะเรียง ได้บูรณาการส่วนราชการหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยกำหนดการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 4-10 เมยายน 2567 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17เมยายน 2567 ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 18-24 เมยายน 2567 โดยเป้าหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (จากค่าเฉลี่ย 3ปีย้อนหลัง) คือ จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 20 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ไม่เกิน 21 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า อำเภอแม่สะเรียง ได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 (7 วันอันตราย ) โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เป้าหมายเพื่อให้ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต อำเภอแม่สะเรียง จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ขึ้น มีการตั้งจุดตรวจแบบบูรณาการ ด่านชุมชน และจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและบริการประชาชน ระดับพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการแนวทาง เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะช่วง7 วันอันตราย เจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น