คณบดีคณะแพทย์ มช. ร่วมเป็นเกียรติในงาน The Water-Splashing Festival in YMUN

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงาน The Water-Splashing Festival in YMUN ที่จัดสำหรับนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัย Youjiang Medical University for Nationalities เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ณ เมือง Baise, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/iqjhi

ภาพและข่าว: หน่วยบัณฑิตศึกษา
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น