อบจ.แพร่ แก้ภัยแล้ง ลุยขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ให้กับชาวบ้านสันกลาง

อบจ.แพร่ แก้ภัยแล้ง ลุยขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ให้กับชาวบ้านสันกลาง ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 อนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ ธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.เขต 2 อ.ร้องกวาง และเจ้าหน้าที่กองช่าง นำเครื่องจักรกล(รถ) ร่วมกับ นายจรัล ศรีทอง นายก อบต.แม่ยางร้อง ประหยัด สันป่าแก้ว กำนัน ต.แม่ยางร้อง เพลิน สันป่าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน

ดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น บ้านสันกลาง หมู่ 3 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ อุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งโดยมี กล้าณรงค์ พงศ์สิทธิกุล นอภ.ร้องกวาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นในครั้งนี้ อบจ.แพร่ ได้มีความตั้งใจที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง หากหมู่บ้านใดประสบปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ สามารถแจ้งผ่านผู้นำหมู่บ้าน อบต.เทศบาล หรือ ส.อบจ.แพร่ ในเขตของพี่น้องประชาชนได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น