ทส. เปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขไฟป่า(ส่วนหน้า) ส่ง “ฮ” เข้าประจำการ 3 ลำ พร้อมปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง เชียงใหม่เผยค่าฝุ่นสูงมาจากการเผา ทั้งใน-รอบจังหวัด

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์บุณย์ ปานทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่วิกฤต 4 จังหวัดภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก ลำพูน) และเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน(ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่วิกฤต 4 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นายสุเจตน์ มงคลไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ และลำพูน ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล […]

GISTDA เตือน ภาคเหนืออากาศยังแย่!!! กระทบต่อสุขภาพ เผยฝุ่น PM 2.5 ยังกระจุกตัวมากในพื้นที่แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตามลำดับ

วันที่ 12 มี.ค. 64 เวลา 12.00 น. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานผ่านเพจองค์กร ว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (12 มีนาคม 2564) พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และยังคงกระจุกตัวในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน พบค่าคุณภาพอากาศที่ระดับ 199 รองลงมาคือ จ.เชียงราย ที่ระดับ 160 และ จ.เชียงใหม่ ที่ระดับ 112 ขณะที่ภาพรวมของประเทศ ยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศ ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนภาคกลางและภาคใต้ ยังคงมีค่าคุณภาพอากาศ ดี ถึงดีมาก (สีเขียว และสีฟ้า)ให้เห็นอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับจุดความร้อน ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ […]

แม่น้ำโขงวิกฤติหนัก! ระดับน้ำลดเหลือ 1.90 เมตร กระทบการเดินเรือ วอนภาครัฐเจรจาจีนเร่งระบายน้ำเหนือเขื่อน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ก.พ. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระดับน้ำโขงที่อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ลดลงอย่างหนัก จากจุดที่วัดระดับน้ำโขงที่สถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำโขงอำเภอเชียงแสน วัดได้ 1.89 เมตร ส่งกระทบการเดินเรือขนส่งสินค้าและเรือท่องเที่ยวเรือขนส่งสินค้าและเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่งดวิ่งในแม่น้ำโขงแล้ว หลังระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการแม่น้ำโขงประสานเขื่อนจีนขอให้ระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น   สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงราย ณ จุดบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ชายแดนติดกับเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง สถิติจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย พบว่า วันที่ 10 ก.พ. วัดได้ 2.50 เมตร วันที่ 12 ก.พ. วัดได้ 2.19 เมตร วันที่ 13 ก.พ. วัดได้ 1.98 เมตร วันที่ 14 ก.พ. วัดได้ 1.92 เมตร วันที่ 15 ก.พ. วัดได้ […]

ด่วน!! ภัยแล้งเชียงใหม่ หนักสุด เหลือน้ำไม่ถึง 50% ผอ.ชปที่ 1 เตรียมแผนรับมือ ปี 64 อาจต้องขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเพาะปลูก

จากปัญหาฝนตกน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำ ผู้อำนวยการชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมแผนรับมือภัยแล้งปี 2564 ของ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮองสอน เพื่อเน้นการสำรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลัก หากสถานการณ์น้ำไม่เพียงพออาจจะต้องขอให้เกษตรกรงดการเพาะปลูกลง เนื่องจากน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยภาพรวมน้อย นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าววาสถานการณ์ฤดูฝนในปีนี้ในพื้นที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮองสอน ตกน้อยต่ำกว่าเกณฑ์ตกสะสมอยู่ที่ราว 920 มิลลิเมตร ส่งผลให้น้ำที่จะต้องไหลเข้าเขื่อนใหญ่อย่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตลอดอ่างขนาดกลางและเล็ก น้อยมากทำให้การกักเก็บน้ำไม่ถึงร้อยละ 50 เบื้องต้นในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จัดเตรียมใช้ฝายกักเป็นแก้มลิงไว้ให้ได้มากที่สุด นำน้ำดังกล่าวมาใช้บริหารจัดการใชนเบื้องต้นของการเข้าสู่ฤดูแล้งของปี 2564 โดยให้มีการสูบน้ำเข้าไปกักเก็บตามแหล่งน้ำสำรองให้ได้มากที่สุดช่วงที่ฝนตกก่อนหน้านี้ ตามแหล่งน้ำมีน้ำไหลให้กักเก็บไว้ตามเหมืองและฝายต่างๆ อย่างไรก็ตามน้ำนเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจะเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้เพื่อนำออกมาใช้ในห้วงที่เกิดวิกฤตภัยแล้งในการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีการกักเก็บน้ำสำรองไว้ 70 ล้าน ลบ.ม. เพื่อใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภค การผลิตน้ำประปาเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งการเพาะปลูกในห้วงปีที่ผ่านมาก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งในเขตชลประทานไม่พบผลกระทบเกิดภัยแล้ง มีนอกเขตชลประทานแต่ก็ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว ส่วนในปี 2564 นี้หากสถานการณ์น้ำมีน้อยต้องขอความร่วมมือชาวนางดการปลูกข้าวนาปรัง และพืชที่ใช้น้ำมาก ทั้งนี้พื้นที่ปลูกลำไยถือเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจะมีการบริหารจัดการน้ำจัดส่งน้ำให้กับชาวสวนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากที่สุด

แล้งหนัก น้ำปิงน่าห่วง วิกฤติน้ำจากอดีตถึงวันนี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ  สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานภาพรวมของน้ำทั่วประเทศว่า ช่วงปลายเดือน มิ.ย – ก.ค. 2563 นี้ ทุกภาคจะมีฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำน้อยตามไปด้วย ปัจจุบันน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่าร้อยละ 30 จำนวน 34 แห่ง แต่ก็ยังเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ส่วนด้านการเกษตรยังคงต้องใช้น้ำฝนเป็นหลัก ต้องถือปฏิบัติตามคำแนะนำแต่ละแหล่งชลประทานลุ่มน้ำอย่างเคร่งครัด โดยภาคเหนือมี แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 11 แห่ง เช่น จ.เชียงใหม่ คือ เขื่อนแม่งัด มีปริมาณน้ำใช้การได้ 14% ราว ๆ 3 ล้าน ลบ.ม., เขื่อนแม่กวง มีน้ำใช้การได้ ร้อยละ 20 หรือ 50 ล้าน ลบ.ม. สถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งว่า มี พื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ทั้งสิ้น 30 […]

ฝนคลายแล้ง หวั่นวิกฤติแล้งในไทยรุนแรงขึ้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แสดงความคิดเห็นผ่านเพจส่วนตัวว่าวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก ถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่ปี 2533 โดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อรณรงค์และปลุกจิตสำนึกให้ประชากรโลกให้หันกลับมาใส่ใจธรรมชาติบนโลกใบนี้มากขึ้น “ผ่านมา 30 ปี ดูเหมือนปัญหาภัยแล้งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะฤดูแล้งปีที่ผ่านมาในประเทศไทยบ้านเรา ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหลายล้านคน จึงขอถือโอกาสนี้มาชวนทุกคน ช่วยกันสอดส่องดูแล รักษาป่าต้นน้ำ และช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าเพื่อให้เป็นโรงงานผลิตน้ำหล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศต่อไปในอนาคต มาปลูกต้นไม้ด้วยกันให้ครบ 100 ล้านต้น” ด้านสำนักงานทรัพยากน้ำแห่งชาติ รายงานว่า  สภาพอากาศตั้งแต่ช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ฝนจะเริ่มตกทั่วทุกภาคสถานการณ์ฝน ช่วง 18-22 มิ.ย. 2563 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านไทย จะเริ่มอ่อนลงอาจมีฝนกระจาย แต่ก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ แหล่งน้ำต้นทุนปริมาณน้ำรวม 34,340 ล้าน ลบ.ม. (ราว ๆ 42%) น้ำใช้การได้ 10,280 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นภาคเหนือ 8,493 ล้าน ลบ.ม.และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 36 แห่งมีปริมาณน้ำ 30884 ล้าน […]

อบจ.แพร่ แก้ภัยแล้ง ลุยขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ให้กับชาวบ้านสันกลาง

อบจ.แพร่ แก้ภัยแล้ง ลุยขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ให้กับชาวบ้านสันกลาง ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง วันที่ 23 มิถุนายน 2565 อนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ ธีรยุทธ์ เอกจิตต์ ส.อบจ.เขต 2 อ.ร้องกวาง และเจ้าหน้าที่กองช่าง นำเครื่องจักรกล(รถ) ร่วมกับ นายจรัล ศรีทอง นายก อบต.แม่ยางร้อง ประหยัด สันป่าแก้ว กำนัน ต.แม่ยางร้อง เพลิน สันป่าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น บ้านสันกลาง หมู่ 3 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ อุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งโดยมี กล้าณรงค์ พงศ์สิทธิกุล นอภ.ร้องกวาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นในครั้งนี้ อบจ.แพร่ ได้มีความตั้งใจที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง หากหมู่บ้านใดประสบปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ สามารถแจ้งผ่านผู้นำหมู่บ้าน อบต.เทศบาล หรือ […]

(มีคลิป) เชียงราย ชาวบ้านโอด! ฝนทิ้งช่วง ต้นข้าวยืนต้นรอตาย

ชาวบ้านโอด! ฝนทิ้งช่วง ต้นข้าวยืนต้นรอตาย ซ้ำเติมปัญหาต้นทุนสูง วันที่ 23 มิ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาในพื้นที่บ้านซาววา ม.3 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย เริ่มประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ท้องนาเริ่มแตกระแหง ต้นข้าวเริ่มเหลืองรอยืนต้นตาย ซ้ำเติมปัญหาต้นทุนการผลิต ราคาถีบสูงขึ้นเท่าตัว ทำได้แค่ก้มหน้ารับชะตากรรม กุมภี สีโม อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 5 หมู่ 7 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย กล่าวว่า ปีนี้ฝนมาเร็วแล้วก็ไปเร็ว มาหยุดตกเอาช่วงทำนาพอดี ล่าสุดตกเมื่อประมาณวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา หลังจากนั้นผ่านมาเกือบเดือน ก็ไม่มีฝนตกมาอีกเลย ต้นข้าวก็เริ่มเหลือง ใกล้จะตายแล้ว ดินเริ่มแตก เคยพยายามสูบน้ำเข้านาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่กี่วันก็แห้งเหมือนเดิม เดือดร้อนมากไม่รู้จะทำอย่างไร แล้วแต่เวรแต่กรรม “ต้นทุนทำนาก็ราคาสูงขึ้น ค่าไถนาพร้อมปลูกตกไร่ละ 800 บาท ของตนทำ 16 ไร่ […]

มอบหมายจิตอาสาลงพื้นที่บรรเทาภัยแล้ง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายจิตอาสาลงพื้นที่บรรเทาภัยแล้ง บ.เขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2575 เวลา 09.30 น. พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 มอบหมายให้จิตอาสา 904 นำจิตอาสาพระราชทาน ร้อย มทบ.38 พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร สนับสนุนเทศบาลดู่ใต้ในการบรรเทาภัยแล้งซึ่งมีราษฎรจำนวนหลายหลังคาเรือนร้องขอให้ช่วยเหลือ โดยจัดรถบรรทุกน้ำให้กับราษฎร บ.เขาน้อย ม.11 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน จำนวน 2 หลังคาเรือน ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เป็นการบรรเทาความทุกข์เบื้องต้น ให้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภค สร้างความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้

(มีคลิป) สั่งเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่ประสบภัย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เห็นชอบในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 2 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านป่าซาง (บ้านบริวาร) บ้านห้วยหก หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับอำเภอปาย และจิตอาสาพระราชทาน ในการระดมความร่วมมือในกิจกรรมโครงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุการณ์ภัยแล้ง ทั้งนี้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า เนื่องด้วยอำเภอปาย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน งบเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุภัยแล้ง สำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ปี 2565 โดยในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เห็นชอบในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบบ้านที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 6 โครงการ มีพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่ 2 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านป่าซาง (บ้านบริวาร) […]

จิตอาสาต้านภัยแล้ง สร้างฝายชะลอน้ำขุนยวม

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำ วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม/ผอ.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอขุนยวม นำจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 80 นาย ร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ลำน้ำห้วยขาน หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื้น และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

ทหารนำน้ำอุปโภค-บริโภคแจกจ่ายผู้ประสบภัย

ทหารไม่หยุดพักช่วงเทศกาล นำน้ำอุปโภค-บริโภคแจกจ่ายผู้ประสบภัยแล้ลงในพื้นที่ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 15 เม.ย. 65 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ได้รับการประสานจาก นายบุญศรี ศรียอด สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ว่ามีประชาชนหมู่ 12 บ้านท่าเดื่อ จำนวน 240 ครัวเรือน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากภัยแล้งและระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้านชำรุด ส่งผลให้ไม่มีน้ำใช้มากว่า 4 วัน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองพิชัยประกอบกับการช่วยเหลือของเทศบาลยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 จึงให้นำรถบรรทุกน้ำสะอาด จำนวน 16,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ตามโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง ยังคงจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โอกาสนี้ นายอดุลย์ นวลสาย ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าเดื่อ ได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกและมณฑลทหารบกที่ 32 ที่ได้ช่วยเหลือทันทีแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนถึงแม้จะเป็นห้วงวันหยุดยาวจนความทุกข์นี้ผ่อนคลายลง พร้อมยังมีประชาชนได้สำนึกในพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ความตอนหนึ่งว่า “มีน้ำคนอยู่ได้ ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้” ขอบคุณมณฑลทหารบกที่ […]

(มีคลิป) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำ

กอ.รมน.จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำ อ.นาน้อย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ หอประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ อ.นาน้อย จ.น่าน พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน(ทหาร) ร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำ อ.นาน้อย จ.น่าน โดยมี พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน เป็นประธานการประชุม พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 ,นายนพพร เรือนสว่าง นอภ.นาน้อย , นางวิภาภรณ์ ใบยาหน.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาน้อย,โครงการชลประทานน่านและผู้นำชุมชน.นายก อบต.,และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.นาน้อย ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลแหล่งน้ำและปัญหาความต้องการของราษฎร โดยจะให้ อ.นาน้อย เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหา ดินน้ำป่าพร้อมจัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาบริหารจัดการในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน ได้บรรยายแนะนำในการทำฝายต้นน้ำลำธารขนาดเล็กแบบหินก่อ โดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมดินเป็นส่วนผสมซึ่งสามารถทำได้ง่ายและเก็บกักน้ำได้ โดยคณะฯได้ลงพื้นที่รับทราบการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรโดยการสร้างฝายแบบกล่องแกรเบียน เก็กกักน้ำไว้ใช้ […]

ค่า PM เกินเกณฑ์มาตรฐาน

หมอกควันไฟป่าปกคลุมแม่สะเรียง ค่า PM เกินเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ เปิดยุทธการดับไฟป่า โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน บินทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่เป้าหมายห่างไกล จนท.ไม่สามารถเข้าถึง ต.แม่คง และ ต.เสาหิน หลังปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังพบมีจุดฮอตสปอตกระจายเป็นบริเวณกว้าง ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ วันนี้ ณ ห้องประชุมกรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธาน ประชุมหารือร่วมกับ นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พันเอก สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นายธิติทัศน์ ฉลอม ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายมิตร อุตมะ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ปฏิบัติการทางอากาศยาน และ การปฏิบัติการทางภาคพื้นที่ดิน ปล่อยแถวการปฏิบัติการด้านไฟป่า […]

หลายหน่วยเข้าช่วยเหลือชาวบ้านห้วยโป่งขาดน้ำ

จากกรณีราษฎรบ้านห้วยโป่ง หมู่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร้องสื่อว่าขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้กว่า 2 ปี เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ของชลประทานระบบจ่ายน้ำขัดข้อง ล่าสุด ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ ปภ.แม่ฮ่องสอน ,ประปาภูมิภาคแม่ฮ่องสอน และ อำเภอเมือง เข้าไปดำเนินการให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฎข่าว ในสื่อว่า ชาวบ้านห้วยโป่ง หลายบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทางด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการ ให้ นายเรื่องฤทธิ์ ผลดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน ,การประปาภูมิภาค จ.แม่ฮ่องสอน และ นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน ประสานงาน ติดตามแก้ไขปัญหา เร่งด่วน โดย ชาวบ้าน ห้วยโป่ง เจ้าหน้าที่ชลประทาน แม่ฮ่องสอน […]

(มีคลิป) ไฟป่าบ้านแม่อ้อ​ พร้าว​ พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา​ ชุดปฎิบัติการใช้เวลา​ชั่วโมงเศษสกัดไฟได้

วันที่ 27 มี.ค. 64 ศูนย์ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.พร้าว รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ว่า​ ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์การบินภาคเหนืออากาศยานไร้คนขับ UAV ของวันที่ 27 มีนาคม 2565​ พบจุดความร้อน​ พิกัด​ 514396 2138353 จากการตรวจสอบพบว่าพิกัดดังกล่าวเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา บริเวณป่าห้วยผาลาด ท้องที่หมู่ที่​ 8 บ้านป่าอ้อ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ทางเจ้า​หน้าที่​หน่วย​พิทักษ์​อุทยาน​แห่งชาติ​ศรี​ลาน​นา​​ ที่​ ศล.5​ (แม่ระงอง)​ จ​ำ​นวน​ 4​ นาย เจ้าหน้าที่ไฟป่าศรีลานนา 7 นาย ฝ่ายปกครองตำบลน้ำแพร่ 20 นาย รวม 31 นาย เข้าดับไฟในจุดดังกล่าวโดยใช้เวลาชั่วโมงเศษ​ (เริ่มดับเวลา 10.11 น.​ ถึงเวลา 11.25 น.)​ รวมพื้นที่เสียหายราว 30 ไร่

สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2565

สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) PM2.5 มีค่าระหว่าง 31-94 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ดี ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ” (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 103 จุด (เชียงใหม่ 23 จุด เชียงราย 0 จุด ลำพูน 9 จุด และแม่ฮ่องสอน 71 จุด) คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองวันต่อไปอยู่ในเกณฑ์ “ดี” รายงานโดย : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

กองทัพบกร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพบกร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ที่อาจจะรุนแรงขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมประชุมกับพลตรีประสิษฐิพงษ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ แม้ในปีนี้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันโดยรวมจะดีกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จุดความร้อนสะสมลดลง ยังไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่รุนแรง ประกอบกับหน่วยงานต่างๆได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเท่าที่จำเป็น ลาดตระเวนป้องปรามการเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประชาชนให้ความร่วมมือในการลดการเผา โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากการตรวจสอบจุดความร้อนจากดาวเทียมเวียร์แล้ว ได้มีการนำอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV และเครื่อง DA42 (สี่สิบสอง) ของกองทัพอากาศ มาบินลาดตระเวนตรวจสอบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า ก่อนนำมาพิจารณาจัดหน่วยดับไฟเข้าพื้นที่ หากเกิดไฟป่าขึ้นบนพื้นที่สูง จะประสานขออากาศยานช่วยบินโปรยน้ำดับไฟ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ KA-32 มาประจำการที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้พบว่าในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่สามารถลดจุดความร้อน หรือ Hotspot ในพื้นที่ได้มากกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย […]

1 2 3 8