คาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 3 – 9 มี.ค.67

📍ผลการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 3 – 9 มีนาคม 2567
▶️ พื้นที่กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2567
▶️ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 6-9 มีนาคม 2567 และยังคงต้องเฝ้าระวังระบางพื้นที่
▶️ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2567
▶️ ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2567
▶️ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น