ประกวดก่อเจดีย์ทราย ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมืองลอง)

ประกวดก่อเจดีย์ทราย ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมืองลอง) ประจำ พ.ศ. 2567 “แอ่วสงกรานต์ยามราตรี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองลอง สรงน้ำพระธาตุห้วยอ้อ”

เมื่อวันที่14 เม.ย.2567 นายสมชาย จารุรัชต์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ได้มอบหมายให้นายสานิตย์ โลหะ และนายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ ไปร่วมกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย ในงานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมืองลอง) ประจำ พ.ศ. 2567 “แอ่วสงกรานต์ยามราตรี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองลอง สรงน้ำพระธาตุห้วยอ้อ” ณ วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ โดยมีหมู่บ้านในตำบลห้วยอ้อ เข้าร่วมการประกวดก่อเจดีย์ทราย จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านนาหม้อ หมู่ที่ 7 บ้านดอนทราย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยอ้อ หมู่ที่ 9 บ้านข่วงเปา หมู่ที่10 บ้านดอนมูลและ หมู่ที่ 13 บ้านนาไผ่ โดยมีผลการประกวด ดังนี้

ผลการประกวด ก่อเจดีย์ทราย งานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมืองลอง) ประจำปี 2567
วันที่ 14 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 10.00 น. ณ วัดศรีดอนคำ

รับเกียรติบัตร ชนะเลิศ
ได้แก่.หมู่ที่ 7 บ้านดอนทราย.ผู้ส่งเข้าประกวด.นางพิพาวรรณ สมัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้แก่ …..หมู่ที่ 10 บ้านดอนมูล…ผู้ส่งเข้าประกวด.นายพูนศักดิ์ วังหา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้แก่ ….หมู่ที่ 13 บ้านนาไผ่…..ผู้ส่งเข้าประกวด.นางฉวี ขวัญแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับ 3 (จำนวน 3 รางวัล)
1.ได้แก่ …หมู่ที่ 6 บ้านนาหม้อ….ผู้ส่งเข้าประกวด นางธนพร ใจสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
2.ได้แก่ …หมู่ที่ 8 บ้านห้วยอ้อ….ผู้ส่งเข้าประกวด นายคมสันต์ ใจป้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
3.ได้แก่ …หมู่ที่ 9 บ้านข่วงเปา….ผู้ส่งเข้าประกวด นายวิทยา แสนคำมูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

ร่วมแสดงความคิดเห็น