วัดศรีบุญเรือง จัดพิธีสืบชะตาหลวง ประเพณีของชาวล้านนา

วัดศรีบุญเรือง สืบสานตามประเพณีของชาวล้านนา จัดพิธีกรรมสืบชะตาหลวง เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 67 พระอธิการอัษดิน วิสุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง จัดกิจกรรมพิธีสืบชะตาหลวง เนื่องในวันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน พี่น้องประชาชน ชาวอำเภอแม่สะเรียง ให้อยู่รอดปลอดภัยจากภยันอันตรายใดๆทั้งปวง โดยมีพุทธศาสนิกชนต่างเข้าร่วมสืบชะตา ณ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับ “พิธีสืบชะตาหลวง” เป็นประเพณีของชาวล้านนา ที่สืบสานเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่เข้าร่วมพิธี เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุบ้านเมืองหรือต่อชีวิตคนให้ยืนยาว เป็นการเสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ รับโชคลาภและจะมีความสุข ความเจริญ ตลอดจนขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย พิธีสืบชะตาหลวง ชาวล้านนาได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลต่างรู้จักและยึดมั่นปฏิบัติกันอยู่ เพราะเชื่อว่าทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง และญาติพี่น้องจะหมดหายไปชีวิตก็จะยืนยาวยิ่งขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานพร้อมที่จะสู้กับชะตาชีวิตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น