พี่น้องชาวไทใหญ่ แห่เข้าวัดแน่น ทำบุญใน “วันปากปี”

พี่น้องชาวไทใหญ่ แห่เข้าวัดแน่น ทำบุญใน “วันปากปี” และสาธุชนจะ “แกงขนุน” ทุกบ้านหรือ “แก๋งมะหนุน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 เม.ย.67 ที่วัดกู่ม่านมงคลชัย ถนนสายวงแหวนสันกำแพง-ดอยสะเก็ด หมู่ 13 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้เป็น”วันปากปี” ที่ผู้คนชาวล้านนานับถือสืบกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน ที่วัดกู่ม่านมงคลชัยแห่งนี้ ได้มี ”ชาวไทใหญ่” หรือ ”ชาวไต” ที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ ทั้งคนแก่หนุ่มสาวเด็ก ต่างพากันเข้าวัดทำบุญกันแน่นวัด ตั้งแต่เช้ามา เพื่อมาขอพรจากสิ่งศักดิ์ภายในวัดพระประธานในพระวิหาร ขอพรจากพระสงฆ์ โดยมี หลวงพ่อวีระ อคฺคจิตโต เจ้าอาวาสวัด และพระสงฆ์สามเณรให้ศีลให้พร สาธุชนส่วนมากจะเป็นพี่น้องชาวไทใหญ่ หรือ ชาวไต และสาธุชนหลั่งไหลพากันมาเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทยสงกรานต์ในปีนี้มากหน้าหลายตาตั้งแต่วัน 13 เม.ย.แล้ว พระสงฆ์ให้พรขอให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปด้วยเทอญสาธุ

ส่วนประวัติ ”วันปากปี” หรือ ”วันปากปี๋” ชาวล้านนาหรือภาคเหนือ จะแกงขนุนทุกบ้านไม่มีขาดเพื่อหนุนนำ ตำนานล่า “หรือแก๋งมะหนุน” หื้อใจ๋ดี มีสุข สนุกสนาน อยู่ตี๋ไหน โป้นตุ๊ก โป้นหมู่มาร จิตเบิกบาน รำรวย อวยชัยตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น