สนภ.3 นทพ.ร่วมจัดตั้งจุดบริการประชาชน ร่วมกับ อบต.ดอยหล่อ

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.67 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ.ร่วมจัดตั้งจุดบริการประชาชน ร่วมกับ อบต.ดอยหล่อ ห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อรณรงค์ ป้องกัน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อำนวยความสะดวก ให้บริการและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรไป – มา ปฏิบัติตนตามกฎจราจร มีกิจกรรมแจกพันธุ์ไม้ ตามโครงการ “กิ่งพันธุ์ ปันสุข“ ของ ศจส.นทพ. บริการเครื่องดื่มและผ้าเย็นพร้อมให้การช่วยเหลืออุบัติภัยตามท้องถนน เมื่อเกิดเหตุ ณ บริเวณถนนหมายเลข 108 ด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จว.ช.ม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น