ทหารร่วม อสม.โรงพยาบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

16 เมษายน 2567 กองกำลังผาเมืองร่วม อสม. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ที่เคยช่วยเหลือสังคม แต่ล้มป่วยจนติดเตียงทนทุกข์ลำบากในกิจวัตรประจำวัน โดย พันเอก วีระชัย ผองแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมืองพร้อมกำลังทหาร ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.บ้านไตรสภาวคาม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไตรสภาวคาม ได้ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของผู้ป่วยติดเตียง พร้อมนำสิ่งของที่จำเป็นใช้ของผู้ป่วยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ป่วยติดเตียง ผู้ทุพพลภาพ ในพื้นที่ บ้านไตรสภาวคาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการกองทัพบก แม่ทัพภาค3 และ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดา และถือโอกาส ขอพร รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุเพื่อความเป็นศิริมงคลในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ในช่วงนี้ เป็นการร่วมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของล้านนาไทย ที่เคยปฏิบัติติดต่อกันมายาวนานหลายร้อยหลายพันปีมาแล้ว สร้างความพึงพอใจกับประชาชนและผู้พบเห็นและพูดคุยต่อกันไปถึงการที่ทางทหารไม่ทิ้งประชาชนถึงจะทุกข์ยากนอนป่วยติดเตียงก็ยังเข้ามาดูแลช่วยเหลือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น