สูมาคารวะรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่

ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ จัดพิธีรดนำ้ดำหัว สูมาคาราวะ ผู้อำนวยการ(ผอ.ปู)และผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรองแก้ว ทัปนวัชร พิชิต ชิตมินท์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มี ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ภายในสวนสัตว์ฯ มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ภายในงานประกอบด้วยขบวนเครื่องดำหัวภาคเหนือล้านนา นำโดยมาสคอร์ท แสนน่ารักจำนวน 7 ตัว เข้าสู่พิธีการพื้นเมืองเหนือ ที่จัดเตรียม โดยบุคลากรภายใน นำข้าวตอกดอกไม้ มาพร้อมกันบริเวณโถงอาคารสำนักงาน หลังจากนั้น น.ส.สุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้เป็นตัวแทนกล่าวคำรดน้ำดำหัว สูมาคารวะแด่ผู้บังคับบัญชา จากนั้นนายวุฒิชัยฯ ผู้อำนวยการ สวนสัตว์เชียงใหม่ได้อวยพรและ ผอ.ปู ได้เป็นตัวแทน ขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมงาน ทำงานทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากก่อเกิดรายได้เป็นลำดับ 2 ของประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมานับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของสวนสัตว์ฯ ที่สามารถทำกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น