ลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก และอธิษฐานจิต

ลำปางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก และอธิษฐานจิต งาน “วันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามรอยธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก” ครั้งที่ 3

วานนี้ 16 เมษายน 2567 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถระสมาคม ผู้ดำริและผู้อุปถัมภ์มูลนิธิเจ้าแม่สุชาดา (วังย่าเฒ่า) หลวงพ่อเกษม เขมโก อุปถัมภ์ และพระเถรานุเถระประกอบพิธี ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปาง รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีจำนวนมาก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก และอธิษฐานจิตเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน”วันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามรอยธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก” ครั้งที่ 3 โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีไหว้บวงสรวงเจ้าแม่สุชาดา พิธีทำบุญทักษิณานุปาทานถวายหลวงพ่อเกษม เขมโก การจัดขบวนรถม้าสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก พิธีสรงน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อ ฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุทธาภิเษก และอธิษฐานจิต ทั้งนี้ มูลนิธิเจ้าแม่สุชาดา (วังย่าเฒ่า) หลวงพ่อเกษม เขมโก อุปถัมภ์ จัดงานขึ้นเพื่อเชิดชูบุญบารมี และรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อเกษม เขมโก ที่มีต่อชาวลำปาง และเพื่อสืบสานตำนานเล่าขานเจ้าแม่สุชาดา มหาอุบาสิกา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น