คณบดีคณะแพทย์ มช.พร้อมคณะ ร่วมหารือความร่วมมือด้านหลักสูตร ป.เอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือความร่วมมือด้านหลักสูตร ป.เอก และติดตามการวิจัยระหว่างสองสถาบัน กับ Professor Wei zhongheng, Dean, School of Clinical Medicine และผู้อำนวยการ Affiliated Hospital, Youjiang Medical University for Nationalities, Professoer Deng Yibin, Associated Dean of Clinical Medicine และคณะ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 ณ โรงพยาบาล Affiliated Hospital เมือง Baise, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/gVrbz

ภาพ/ข่าว: หน่วยบัณฑิตศึกษา
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น