พิธีรายงานฯ และประดับยศ ให้แก่กำลังพล นขต.พล.ร.7

“ พิธีรายงานตัวเข้า รายงานตัวออก และประดับยศ ให้แก่กำลังพล นขต.พล.ร.7 “

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ
วันที่ 17 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 เป็นประธานพิธีรายงานตัวเข้า รายงานตัวออก และประดับยศให้แก่กำลังพล นขต.พล.ร.7 รวมจำนวน 2 นาย ที่มีคำสั่งปรับย้ายอัตรา พ.ท.- พ.อ. วาระ เม.ย. 67 ณ ห้องระวังเมือง 2 บก.พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.ชียงใหม่
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น