ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยม จุดอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรฯ

ลำพูน – ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยม จุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 67 พล.ต.ท. กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต. บุณยวัต เกิดกล่ำ ผบก.ภ.จ.ลำพูน, รอง ผบก.ภ.จ.ลำพูน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 67

เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีการปฏิบัติหน้าที่ให้การบริการประชาชน ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และด้านการจราจร ประจำจุดอำนวยความสะดวกฯ ดังนี้
ที่หมาย 1 วัดพระพุทธบาทตากผ้า ม.6 ต.มะกอก อ.ป่าซาง
ที่หมาย 2 วัดบ้านปาง ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้
ที่หมาย 3 จุดตรวจเหล่ายาว ม.8 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
ที่หมาย 4 จุดตรวจป่าห้า ม.14 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน
ที่หมาย 5 จุดตรวจสันป่าฝ้าย ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน
ในเขตท้องที่รับผิดชอบของ สภ.ป่าซาง, สภ.ลี้, สภ.บ้านโฮ่ง, สภ.เหมืองจี้ และ สภ.นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน

โดยมี ผกก., รอง ผกก.ฯ, สารวัตรฯ, รองสารวัตร, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนราชการ อาทิ รพ.สต., อสม., อส., ขนส่งจังหวัดฯ/ขนส่งสาขาอำเภอ, กำนัน-ผญบ. และหน่วยงานบูรณาการร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ

เหตุการณ์ทั่วไปปกติ จึงได้กำชับการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มอบเงินสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจ ในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น