การประชุมขับเคลื่อนแผนการ ยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมฯ

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการ สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี และ ดร.ปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะ นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ โดยได้รายงานแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อน การพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน และผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนของ สพม.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น