ครู โรงเรียนนารีรัตน์หวัดแพร่ ได้ทุนอบรมภาษาจีน

ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง ผอ.โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.แพร่เผยว่า ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทัดดาว ศรชัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่ได้รับทุนเต็มจำนวนประกอบด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก และค่าครองชีพ ของวิทยาลัย Beijing international chinese college

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาจีนชาวต่างชาติ ณ วิทยาลัยนานาชาติ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1- 14 เมษายน 2567

การอบรมประกอบด้วย

 • เทคนิคการสอนอักษรจีน
 • เทคนิคการสอนไวยากรณ์จีน
 • เทคนิคการสอนการออกเสียงภาษาจีน
 • เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาจีน
 • นำเสนอ ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ของประเทศไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ของประเทศผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ได้แก่ เนปาล อินโดนีเซีย และจีน
 • เทคนิคการสอนวัฒนธรรมจีน“การตัดกระดาษ“
 • เทคนิคการสอนวัฒนธรรมจีน“Peking Opara:งิ้วจีน”
 • แข่งขันพูดการเล่นคำ รอบที่ 1 ระดับต้น รอบ 2 ระดับกลาง และสูง
 • ทัศนศึกษากำแพงเมืองจีน ด่าน Jū yōng guān , หอสัการะฟ้า เทียนถาน และชมการแสดงกายกรรม
 • การจัดการเรียนการสอนคำศัทพ์ภาษาจีนแบบบูรณาการ
 • การจัดการเรียนการสอนด้านไวยากรณ์จีนแบบบูรณาการ
 • ทัศนศึกษาพระราชวังฤดูร้อน (Yí hé yuán)และเยี่ยมชมศูนย์งานศิลปหัตถกรรมจีนและศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งประเทศจีน
 • ทดสอบการปฏิบัติการสอนภาษาจีน

CR .รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น