ตรวจเยี่ยมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ

เมื่อ 18 เม.ย.67 เวลา 15.30 น. พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.พล.ร.7 (1) ตรวจเยี่ยมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies Slam) ประจำปี 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจสอบและประเมินผล ของหน่วย ร.17 พัน.2 อ.เมือง จว.ล.ป.

ทั้งนี้ รอง ผบ.พล.ร.7 (1) ได้ติดตามความก้าวหน้าในการฝึกซ้อม และให้คำแนะนำในการวางแผน เตรียมการสำหรับการเข้ารับการประเมินผล ฯ ในระดับ ทภ.3 ต่อไป
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น