รองนรินทร์ นำทีมบุคลากร ร่วมงานสระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่

สำหรับพิธีสระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ สืบทอดประเพณีที่ปฏิบัติกันมากว่า 60 ปี ได้ยึดถือประเพณีการดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ หรือเจ้าเมืองเชียงใหม่ ที่ขณะนั้นชาวเมืองจะเรียกขานผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเจ้าเมือง หรือเรียกพ่อเมือง แล้วแต่จะเรียกกัน มาตั้งแต่ พ.ต.อ.นิรันดร์ ชัยนาม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 และได้ยืดถือเป็นประเพณีมาโดยตลอด จนมาถึงปัจจุบัน สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือฯ ก็ไม่เคยว่างเว้นในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสระเกล้าดำหัว เจ้าเมืองเชียงใหม่ เว้นช่วงโควิด -19 ระบาด

ซึ่งพิธีแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00-16.00 น. นอกจากนี้ จะมีขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัว ของทั้ง 25 อำเภอ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยในช่วงบ่ายมีการตั้งขบวนแห่บริเวณด้านหลังประตูท่าแพ และท้ายขบวนจะอยู่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เคลื่อนขบวนผ่านถนนท่าแพ เข้าสู่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีขอสุมาคารวะ แสดงความเคารพ และขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นส่วนหนึ่งของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567

ในส่วนของ ม.การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ วันที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานป๋าเวณี “สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ” นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นการแสดงความเคารพ และขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นส่วนหนึ่งของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ของปีนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น