อ.เวียงแหง เจอพายุฝนลมแรง 2 หมู่บ้านใน ต.แสนไห ได้รับผลกระทบ

อ.เวียงแหง เจอพายุฝนลมแรง 2 หมู่บ้านในตำบลแสนไห ได้รับผลกระทบ เทศบาลเร่งสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้ว

วันที่ 16 เม.ย. 67 อำเภอเวียงแหง รายงานสถานการณ์เหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเวียงแหงว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 ในห้วงเวลา 23.00 – 02.00 น.ของวันที่ 15 เมษายน 2567 ได้เกิดเหตุฝนตก พายุลมแรง ในพื้นที่ ทำให้ราษฎรในหมู่บ้านสันดวงดี หมู่ที่ 1 ตำบลแสนไห และหมู่บ้านสามปูหมู่ที่ 2 ตำบลแสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ นายชำนาญ ทองใบ ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงแหง มอบหมายให้เทศบาลตำบลแสนไห ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และให้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบความเสียหายหาแนวทางให้การช่วยเหลือต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น