ปฎิทินวันหยุดปี 2565

ปี 2565 ใกล้จะมาถึงแล้ว รีบมาเช็ควันหยุด เพื่อหาทริปไปที่ยวกันดีกว่า

วางแผนให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม จดวันหยุดเตรียมไว้เลย

วันนี้ เชียงใหม่นิวส์ ได้รวบรวม วันหยุดประจำปี 2565 มาไว้ให้แล้วค่ะ

วันหยุดเดือนมกราคม

1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่

3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์

16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา

วันหยุดเดือนเมษายน

6 เมษายน 2565 วันจักรี

13-15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

วันหยุดเดือนพฤษภาคม

4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล

15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา

16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

วันหยุดเดือนมิถุนายน

3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันหยุดเดือนกรกฎาคม

13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา

15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (13-17 กรกฎาคม)

14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา

28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (28-31 กรกฎาคม)

วันหยุดเดือนสิงหาคม

12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่ชาติ

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (13-16 ตุลาคม)

23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช

24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุดเดือนธันวาคม

5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ

12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน (30-31 ธันวาคม และ 1-2 มกราคม 2566)

31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น