อ.ภูซาง จ.พะเยา หนึ่งในพื้นที่ผลกระทบจากคลัสเตอร์ตับเต่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 18 ราย

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจเชื้อเชิงรุกผู้มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ อ.ภูซาง จำนวน 751 ราย ผลการตรวจปรากฏว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีกจำนวน 18 ราย โดยผู้ป่วยทัังหมดเป็นผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์เดิมในพื้นที่อำเภอภูซาง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สำหรับผู้ป่วยรายที่ 145 -156 จำนวน 12 ราย เป็นการติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน ในพื้นที่บ้านหล่าย ม.9 ต.สบบง และรายที่ 157-162 จำนวน 6 ราย เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและติดเชื้อในครอบครัว ในพื้นที่บ้านแกใหม่ ม.6 ต.ป่าสัก ซึ่งขณะนี้ทุกรายได้เข้ารับการนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเชียงคำแล้ว

ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากคลัสเตอร์ตับเต่า อ.เทิง ในพื้นที่ จ.พะเยา มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 62 ราย แบ่งเป็น อ.เชียงคำ จำนวน 21 ราย และ อ.ภูซาง จำนวน 41 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสมในรอบการแพร่ระบาดรอบที่ 3 ทั้งจังหวัด จำนวน 162 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้าน 94 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 67 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

ด้านนายคเณศ คำนนท์ นอภ.ภูซาง จ.พะเยา นายภานุมาศ พรหมเผ่า สสอ.ภูซาง พร้อมด้วยกำนันตำบลสบบง และผอ.รพ.สต.สบบง ลงพื้นที่ตลาดสดสบบง เพื่อให้คำแนะนำผู้ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอภูซาง โดยการนี้นายอำเภอภูซางได้เน้นย้ำให้เจ้าของตลาดมีการคัดกรอง เพิ่มเครื่องตรวจวัดอุณภูมิ และติดป้ายสแกนคิวอาร์โค้ด ทางเข้า-ออกตลาดสด ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการในตลาดสดต้องสวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าและประชาชนเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น