ตรวจความพร้อมโครงการทหารพันธุ์ดี

พลเอก วิจักชฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจการเตรียมความพร้อมของโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 อปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา15.30 น. นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค กรมทรัพยากรน้ำ ได้มอบหมาย ให้นายสมเดช วรรณก้อน ผู้อำนวยการสวนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมให้การต้อนรับพลเอก วิจักชฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจการเตรียมความพร้อมของโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ พระราชดำเนินมาทรงงานในพื้นที่ ณ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอปาย และหัวหน้าสวนราชการในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับคณะในครั้งนี้ด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น