(มีคลิป) รายงานสาธารณภัยในพื้นที่ อ.ดอยเต่า

วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. โดยการอำนวยการของ นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต่า/ผู้อำนวยการอำเภอ บูรณาการความร่วมมือกับ สรก. อปท. กน. ผญบ. และกลไกการข่าวอื่นๆ ขอรายงานสถานการณ์สาธารณภัยในภาพรวมของพื้นที่อำเภอดอยเต่า ดังนี้

  1. ตำบลบ้านแอ่น มีมวลน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่ทางการเกษตรบางส่วน (สวนแตงโม & ข้าวโพด) ข้าวของเครื่องใช้ของเกษตรกรบางส่วน
  2. ตำบลท่าเดื่อ มวลน้ำท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
  3. ตำบลบงตัน ม. 1 2 4 และ 6 น้ำท่วมไร่ข้าวโพด ในเขตพื้นที่น้ำท่วมถึง (กฟผ.)

ขณะนี้ฝนหยุดตกในพื้นที่ อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ และสำรวจความเสียหาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น