ชมรมยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย มอบประกาศนียบัตรให้แก่สุนัข K-9 ทีม USAR Thailand

วันนี้ (14 มี.ค. 66) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม 352 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร (USAR  Thailand Team) 

ในภารกิจ Thailand for Turkiye โดยคุณธันย์ชนก ฟักอุดม ประธานชมรมยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย ประเทศไทย ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนหน่วยงานที่ไปปฏิบัติภารกิจ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี โดยมี คุณพรรณนภา ณ น่าน ผู้อำนวยการ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ปภ. เป็นตัวแทนรับมอบในนาม ทีมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ทีมสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัทเอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จำกัด และทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณภัย คุณภุชงค์ สัญญโชติ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนรับมอบในนามทีมกรุงเทพมหานคร รวมถึง คุณสุทธิเกียรติ โสภณิก ประธานมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และผู้อำนวยการ องค์การสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ (Thailand Rescue Dog Association:THAI RDA) พร้อมด้วย MS.SUSAN REDMOND และ MR. ANDREW REDMOND ผู้ควบคุมสุนัข พร้อมทั้งมอบอาหารสุนัข Smart heart และผ้าพันคอให้แก่สุนัขกู้ภัย (เซียร่าและซาฮาร่า)

ร่วมแสดงความคิดเห็น